Void etiket sert malzemeden üretilmiş etiket tiplerindendir. Olumsuz etki edebilecek etmenlere (su, nem , ısı, ışık) karşı direnci yüksektir. Mekanik etkilerden kolay etkilenmemektedir. Yapıştırıldığı ürünün geçerliliği hakkında bilgi vermektedir. Bunu da  yüzeyden sökülmek istendiğinde geri plan üzerinde void yazısı bırakarak gerçekleştirmektedir. Ürün garantisini takip eden firmalar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Işığı yansıtabilen parlak bir görünüme sahip olan void etiket ışığın yoğun olduğu mekanlarda barkod okuyucular tarafından sağlık şekilde okunamama riski taşımaktadır. Genelde yetkili olmayan kişilerce müdahale edildiğinde bozulma gösterebilecek ürün parçaları üzerinde kullanılmaktadır.  Termal transfer baaskı yöntemi uygulanmakta, mürekkep malzemesi olarak resin ribon kullanılmaktadır.